El batxillerat a l'Estela Ibèrica

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatori, que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics.
Els estudis de batxillerat preparen per a les diferents opcions educatives posteriors (Ensenyament Universitàri i Cicles de Grau Superior) i també per a la vida activa laboral.

En aquests cursos es consoliden continguts anteriors i s’inicia un procès d’aprenentatge de matèries i continguts nous que segurament exigeixen més esforç i dedicació.
A l’INS Estela Ibèrica ofertem dos vies de batxillerat : ciència- tecnologia i humanitats - ciències socials. Tots els alumnes de batxillerat cursen unes assignatures comuns (les fan tots independentment de la via que facin) i d’altres de modalitat.
 
Assignatures comuns:


1 BATX                             2 BATX
Català                               Català
Castellà                             Castellà
Anglès                               Anglès
Filosofia                             Història de la Filosofia
Ciències del Món Cont.       Història
Educació Física                   Treball de Recerca

Assignatures de modalitat batxillerat ciència-tecnologia (cada alumne escull quatre a primer i quatre a segon)

1 BATX                             2 BATX
Matemàtiques I                  Matemàtiques II
Física I                               Física II
Química I                           Química II
Biologia I                           Biologia II
Ciències de la Terra I         Ciències de la Terra II
Dibuix Tècnic I                   Dibuix Tècnic II
Tecnologia Industrial I       Tecnologia Industrial II


Assignatures de modalitat del batxillerat humanitats-ciències socials (cada alumne escull quatre a primer i quatre a segon)

 
1 BATX                            2 BATX
Matemàtiques  CCSS I       Matemàtiques CCSS II
Economia   
Economia Org Empresa I   Economia Org. Empresa II
Llatí I                                Llatí II
Grec I                                Grec II
Literatura Universal           Geografia
Història Contemporània     Història de l’Art
Psicologia i Sociologia        Literatura Castellana
ESTADES D’ESTIU A BELLATERRA

Durant l’estiu del curs 2010-2011 tres alumnes han fet Estades d’Estiu a la UAB dintre del programa Argó per preparar el seu treball de Recerca. Durant aquestes estades han col·laborat, sota la supervisió de professorat universitari, en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments...


TREBALLS DE RECERCA PRESENTATS A CONCURSOS
Els millors TR presentats al centre pels alumnes de segon de batxillerat els presentem a diferents concursos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu a continuació: